GDPR Cookie Consent by FreePrivacyPolicy Sakalas | Privatumo Politika

Privatumo Politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Sakalas“ (toliau – Bendrovė arba Mes) pripažįstame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl atsakingai ir rūpestingai tvarkome asmens duomenis. Šiame dokumente pateikiame informaciją kaip tvarkome asmens duomenis, surinktus jums kaip vartotojui (toliau – Vartotojas arba Jūs) naudojantis interneto svetaine www.sakalas.eu (toliau – Interneto svetainė).

1.2 Mūsų privatumo politika (toliau – Privatumo politika) netaikoma, kai naršote kitų bendrovių svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis, net kai į jas patenkate iš Mūsų Interneto svetainės.

1.3 Tvarkydami asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.

2. JŪSŲ DUOMENŲ VALDYTOJAS

2.1 Jūsų duomenų valdytojas esame Mes - UAB „Sakalas“, juridinio asmens kodas 120423642, buveinės adresas Liepkalnio g. 97B, LT-02121 Vilnius.

2.2 Asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti kitus tvarkytojus (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančias bendroves, analizę atliekančias, reklamos paslaugas atliekančias bendroves ir pan.). Iš tokių tvarkytojų Mes reikalaujame, kad jie asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir Mes ir tik pagal Mūsų nurodymus.

3. KĄ RENKAME INTERNETO SVETAINĖJE?

3.1 Mes siekiame tobulinti Interneto svetainę, taip kad ji būtų patogi ir ja būtų lengva naudotis. Todėl mes renkame Interneto svetainės lankomumo statistiką, kuri mums padeda sužinoti, kokia informacija yra reikšminga Interneto svetainės Vartotojams, kokias naršykles jie naudoja, kiek dažnai jungiasi prie Interneto svetainės, iš kokių jie regionų bei kitą panašią statistinę ir demografinę informaciją. Interneto svetainės lankomumo statistiką Mes renkame, naudodami įrankį „Google Analytics“. Statistinius duomenis Mes naudojame turėdami teisėtą interesą geriau suprasti Vartotojų poreikius, kad galėtume Interneto svetainėje pateikti tikslesnę ir labiau prieinamą informaciją apie Mūsų veiklą ir paslaugas. Jūs galite išjungti „Google Analytics“, kaip tai aprašyta čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ arba pakeisdami nustatymus Mūsų slapukų įrankyje, kaip aprašyta žemiau.

3.2 Palaikydamas Interneto svetainę, Interneto svetainės serveris gali įrašyti Jūsų pateikiamas užklausas (atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų naudojamas įrenginys ir naršyklė, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas). Administruodami Interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus Interneto svetainės serverio darbe, galime naudoti Vartotojų IP adresus. Šiuos duomenis naudojame techniniais tikslais, siekdami, teisėto intereso kad Mūsų Interneto svetainė tinkamai ir saugiai veiktų, bei išnagrinėti galimus saugumo pažeidimus.

3.3 IP adresus taip pat galime naudoti nustatydami Vartotoją ir renkant įvairią demografinę ar statistinę informaciją.

3.4 Jums naudojantis Interneto svetaine mes slapukų pagalba renkame informaciją apie tokį naudojimąsi. Informacija apie slapukus, slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti žemiau.

3.5 Jums norint susisiekti su Mumis ir (ar) užpildant Interneto svetainėje esančią formą, mes renkame Jūsų pateiktą vardą, informaciją apie Jūsų įmonę ir elektroninio pašto adresą. Šią informaciją renkame Jūsų sutikimu ir ji naudojama kontaktų su Jumis tikslais, tiek kiek leidžiate Mums naudoti tokią informaciją.

3.6 Surinktus duomenis naudojame tik rinkimo metu apibrėžtiems tikslams ir atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

4. KAS YRA SLAPUKAS?

4.1 Norėdami užtikrinti tinkamą Interneto svetainės veikimą naudojame slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių.

4.2 Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o bendrovė, atsakinga už šio slapuko diegimą, galėtų juos atkurti ir atnaujinti.

4.3 Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Vartotojas naudojasi Interneto svetaine, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Vartotojas atvyko į Interneto svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio, puslapio URL nuoroda.

4.4 Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje tik Jums sutikus, išskyrus slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam Interneto svetainės veikimui užtikrinti. Techninių slapukų naudojimo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą.

5. KODĖL MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

5.1 Slapukai suteikia galimybę Interneto svetainei veikti efektyviau, daugiau sužinoti apie Interneto svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas, teikti informaciją Interneto svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais. Mes naudojame slapukus šiais tikslais:

5.1.1 Įsiminti Jūsų pasirinktas nuostatas Interneto svetainėje (pavyzdžiui, kalbą), taip pat įsiminti Jūsų ankstesnį apsilankymą;

5.1.2 Užtikrinti Interneto svetainės pagrindinių funkcijų veikimą;

5.1.3 Siekiant kontroliuoti Interneto svetainės užklausų skaičių bei užtikrinti Interneto svetainės lankytojų apsaugą;

5.1.4 Analizuoti Interneto svetainės statistiką;

5.1.5 Užtikrinti trečiųjų šalių (pvz. „Linkedin“) įrankių veikimą Interneto svetainėje;

5.1.6 Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.

5.2 Mes nenaudojame slapukų ar kitokių sekimo technologijų informacijai iš Jūsų kompiuterio rinkti arba saugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi lankotės Interneto svetainėje, arba Jūsų veiksmams internete sekti, kai nesate Mūsų Interneto svetainėje.

5.3 Mūsų Interneto svetainė taip pat naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Google Analytics“, „Linkedin“, ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per Mūsų Interneto tinklalapį.

5.4 Mes galime naudoti ir apjungti Interneto svetainės Vartotojų statistinius duomenis tam, kad analizuotume naudoti interneto svetainės lankytojų statistinius duomenis tam, kad analizuotų lankomumo bei demografines tendencijas, tačiau Mes nekuriame individualių asmeninių profilių kiekvienam Vartotojui.

6. KOKIUS SLAPUKUS MES NAUDOJAME?

6.1 Mūsų Interneto svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

6.1.1 Techniniai slapukai – būtini tinkamam Interneto svetainės veikimui ir galimybės naudotis jos funkcijoms užtikrinimui. Be šių slapukų Jūs negalėsite naudotis Interneto svetainės paslaugomis;

6.1.2 Funkciniai slapukai – leidžia Interneto svetainei įsiminti Jūsų pasirinktus dalykus (pvz. pasirinkta kalba) ir pasiūlyti patobulintas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini Interneto svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir Jūsų patirtį Interneto svetainėje;

6.1.3 Analitiniai slapukai – padeda atlikti lankytojų navigacijos metodų ir kitų Interneto svetainės parametrų statistinę analizę. Šių slapukų gauti rezultatai paprastai yra anonimiški ir jie naudojami tik statistikos tikslais;

6.1.4 Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – naudojami norint parodyti Jus dominantį turinį bei reklaminę informaciją;

6.1.5 Socialinių tinklų slapukai – reikalingi Jums norint atvaizduoti Interneto svetainės turinį socialinių tinklų paskyrose.

6.2 Atkreipiame dėmesį, kad:

6.2.1 Kai kuriuos slapukus nustato Mūsų Interneto svetainė (pirmosios šalies slapukai), o kai kuriuos – kiti interneto tinklalapiai, pavyzdžiui, „Google“ (trečiųjų šalių slapukai). Tretieji asmens gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Jūsų informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus tiek ir nuolatinius slapukus, galiojančius tam tikrą laiko tarpą. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus ir privatumo politiką Jūs galite gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Mes neturime priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų ir pateikiame tik mums žinomą informaciją apie trečiųjų šalių slapukus.

6.2.2 Kai kurie slapukai ištrinami iš jūsų kompiuterio ar kito prietaiso uždarius naršyklę. Jie vadinami ryšio seanso slapukais. Kiti jūsų kompiuteryje ar kitame lieka ilgiau, kol baigiasi jų veikimo laikas. Jie vadinami pastoviaisiais slapukais ir juos galima naudoti informacijai tarp naršymo internete sesijų saugoti, pavyzdžiui, apie pasirinktas Interneto svetainės nuostatas.

7. KAIP MES GAUNAME JŪSŲ SUTIKIMĄ NAUDOTI SLAPUKUS IR KAIP JO GALITE ATSISAKYTI?

7.1 Jūsų sutikimas dėl slapukų naudojimo gaunamas, Jums apsilankius Interneto svetainėje ir nustačius joje rodomoje lentelėje parinktis apie Jūsų leidžiamus slapukus. Jūs bet kada galite atšaukti ar pakeisti savo duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo.

7.2 Informacija apie Jūsų sutikimą:

7.2.1 Jūsų sutikimas taikomas šioms sritims: sakalas.eu

7.3 Jūs galite pasirinkti leisti įrašyti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdami naudojamos naršyklės nustatymus. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Jums gali reikėti peržiūrėti telefono arba telefono programinės įrangos naudojimo instrukciją. Išsamesnė informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes pateikia adresu www.allaboutcookies.org, arba Jūsų naršyklės pagalbos puslapyje.

7.4 Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Interneto svetainės.

8. KAS TURI PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ DUOMENŲ?

8.1 Prieiga prie Internetinės svetainės statistinių duomenų turi: Mūsų darbuotojai (rinkodaros, pardavimų, IT), kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir Interneto svetainės tobulinimą. Prie šių duomenų prieigą gali turėti ir Mūsų tvarkytojai (žr. Privatumo politikos 2.2. punkte).

8.2 Prieigą prie techninių įrašų gali turėti Mūsų partneriai, kurie teikia Interneto svetainės turinio valdymo įrankius ar Interneto svetainės talpinimo paslaugas. Prie šių duomenų prieigą gali turėti ir kiti Mūsų tvarkytojai (žr. Privatumo politikos 2.2. punkte).

8.3 „Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo sąlygų.

9. KAIP SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

9.1 Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

9.2 Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

9.3 Slapukų ir Google Analytics informacijos saugojimo terminai yra nurodyti Privatumo politikos 6.3 punkte. Kiti asmens duomenys yra saugomi, tiek kiek būtina jų rinkimo metu nustatytiems tikslams pasiekti.

10. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

10.1 Jūs turite šias teises:

10.1.1 Gauti iš Mūsų informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis;

10.1.2 Prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

10.1.3 Prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis. Taip pat sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;

10.1.4 Nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais arba atšaukti duotą sutikimą;

10.1.5 Susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Mums, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Mes tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

10.2 Jei Jums paprašius Jūsų asmens duomenys yra ištrinami, Mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Mumis.

11. KILO KLAUSIMŲ?

11.1 Dėl Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, galite kreiptis į Mus [info@sakalas.eu]. Teikiant tokį prašymą, Mes galime paprašyti Jūsų asmens dokumento, ar kitos informacijos, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe.

11.2 Jūs taip pat galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, ar kitą asmens duomenų apsaugą vykdančią instituciją. Tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis, todėl siūlome visų pirma kreiptis į Mus.

11.3 Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis į MUS bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu [info@sakalas.eu], telefonu Nr. [+370 5 2152 457], adresu [Liepkalnio g. 97B, LT-02121]